top of page

SÖZLÜ OTURUMLAR

 7 Ekim – 1. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Pelin

 

S01- ‘’Yaşamın İçinde Siber Nefret’’

Psk. Nil Polat

 

S02- ‘’Reşit Olmayan Akranlar Arası Cinsel İlişki’’

Öğr. Gör. Seden Dürüstkan, Av. Simge Doğan Yıldırım

 

S03- ‘’Kadın Cinayetlerinin Israrlı Takip Açısından Ele Alınması, Güncel Durum Ve Analizi’’

Adli Psikolog Esra Gürgezoğlu Yapar, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Reva, Av. Göze Nalbantoğlu, Av. Buse Akça, Psk. Rukiye Yılmaz, Psk. Ada Olgaç, St. Av. Özlem Yiğitoğlu

 

S04- ‘’Çocuk Hakları Perspektifinden İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme’’

Sosyal Çalışma Uzmanı Zuhal Koparan

 

S05- “Boşanmış Ebeveynlere Sahip Çocuklar Ve Davranış Problemleri: Asil Sebep Gerçekten Boşanma Mi Yoksa Değişen Ebeveynlik Dinamikleri Mi?’’

Uzman Psk. Ebru Karataş

 

S06- ‘’Dijital Dünyada Kişisel Verilerin İhlali Ve Psikolojik Şiddet’’

Av. Buse Akça

 

S07- ‘’Adölesanlarda İntihar’’

Psk. Hilal Karayazı

 

7 Ekim – 2. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işıl Pakiş

S08- Ergenlik, Şiddet ve Bağlanma Hakkında Bir Analiz: "Kevin Hakkında Konuşalım..."

Doç. Dr. Güliz Kolburan

 

S09- ‘’Çocukluk Çağı Travmaları Ve Yetişkin Romantik İlişkilerinde İstismar Ve İhmale Maruziyet’’

Dr. Öğr. Üyesi Haydeh Faraji, Senem Demir


S10- “Finansal Bilgilerin Gizliliğinin Kadına Yönelik Ekonomik Şiddetin Önlenmesindeki Önemi Ve Etkisi”

Av. Kaan Apak Altıntop

 

S11- ‘’Adolesan Ve Bağımlılık İle İlgili Yapılmış Yayınların Bibliyometrik Analizi’’

Adli Tıp Uzmanı Ahmet Küpeli

 

S12- “Dijital Alanda Çocuk Koruma Stratejileri Hakkında Ebeveyn Farkındalik Araştırmasi”

Okul Öncesi Öğretmeni Makbule Kurt

S13- “Flört Şiddeti Ve Farkındalık”

Av. Buse Şahin

 S14-  “Siber Şiddet Arenasında Beden Aşağılama”

Dr. Öğr. Üyesi Rabiya Saltık, Öğr. Gör. Feyza Baca Biçer

 

7 Ekim – 3. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melike Şahiner

 

S15- “Cinsel Şiddet Ve Kadınların Kurbanlaştırılması”

Doç. Dr. Ayça Demir

 

S16- “Covid-19 Pandemisinin Çocuk İzlem Merkezi Başvuruları Üzerine Etkisi”

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Uslu, Uzm. Dr. Tuğçe Öncü

 

S17- “Bir Adolesan Şiddeti Olarak Akran İlişkileri: Olgu Sunumu”

Dr. Laçin Lal Çakir, Av. S. Yazgülü Taştemir, Uzm. Dr. Arda Akay, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz

 

S18- “Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Aile İçi Şiddete Karşı Farkındalık, Tutum Ve Davranışları”

Can Çelik, Dilanur Salta, Ayşe Naz Türkgülü, Meltem Yıldız, Sena Canbolat, Çiğdem Apaydın Kaya

 

S19- “Video Oyunları Ve Sürekli Öfke Ve Öfke Tarzı Arasındaki İlişki”

Hatice Saddiki, Psk Mahi Aslan

 

S20- “Adölesan Dönemde Lgbt+ Bireylere Yapılan Zorbalığın Adli Tıp Açısından İncelenmesi”

Arş.Gör. Eren Tuzci, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

S21- “Evsizliğin Ergen Mağdurları Üzerine Derleme Çalışması”

Psk. Kübra Ayşe Küçük

 

 

7 Ekim – 4. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Levent Altıntaş

S22- “Türkiye'de Ebeveynlere Yönelik Adolesan Şiddetine İlişkin Medya Haberlerinin Bir Analizi”

Dr. Öğr. Üyesi Berna Eren, Öğr. Gör. Özge Kovan

 

S23- “Adolesan Ve Suisid İle İlgili Yapılmış Yayınların Bibliyometrik Analizi”

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karabağ

 

S24- “Bir Şiddet Alanı Olarak Sosyal Medya Ve Şiddetin Günlük Hayata Yansımaları”

Öğr. Gör. Gözde Masatcıoğlu, Öğr. Gör. Feyza Baca Biçer

 

S25- “Kişilik Özellikleri Ve Reddedilme Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Güler, Esra Sezer

 

S26- “Türkiye’de Uluslararası Koruma Altındaki Refakatsiz Çocukların Sınır Deneyimleri Ve Riskler”

Apak Kerem Altıntop

 

S27- “Yargıtay Kararları Kapsamında Kişisel İlişki Kurma Hakkının Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi Perspektifinden Değerlendirilmesi”

Stj. Av. Özlem Yiğitoğlu

 

S28- “Adli Bilimler Bakış Açısıyla Agresif İntihar: Olgu Sunumu”

Sosyolog Nilüfer Şengül

 

 

7 Ekim – 5. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan

 

S29- “Adolesan Gebelikleri: 2015 -2022 Yılları Arasında Doğumla Sonuçlanan Adolesan Gebelikleri Üzerine Retrospektif Bir Çalışma”

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Reva, Doç. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Dilay Satılmış

 

S30- “Bazı Avrupa Ülkelerinde Ceza Sorumluluğu Kavramında Yaş Kriteri Karşılaştırması”

Uzm. Dr. Miraç Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı

 

S31- “Şiddet Olgularında Tıbbı Kayıtların Önemi”

Öğr. Gör. Aytül Nurdan Yavuz Yılmaz, Uzman Beyza Köse

 

S32- “Üniversite Öğrencilerinde Mobil Flört Uygulaması Kullanımı, Siber Flört Şiddeti Ve Siber Obsesif Takip Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma”

Arş Gör. Seda Er, Öğr. Gör. Tülay Demiray, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ok

 

S33- “Ekran Bağımlısı Çocuk Ve Psikolojik Gelişimi”

Uzm.Psk. Betül Kayıcı

 

S34- “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Üniversite Öğrencileri Arasındaki Zorbalık İlişkisi”

Psk. Mahi Aslan, Öğr. Gör. Gözde Masatcıoğlu

 

 

 

8 Ekim – 6. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Reva

 

S35- “Adölesan Dönemde Annesi Babası Ayrı Bireylerin Sokağa Ve Suça Yönelmesi”

Fatma Ece Ateş

 

S36- “Şiddete Bağlı Cinayetlere Adli Tıp Yaklaşımı”

Biyolog Gürcan Ertop

 

S37- “Duygusal Şiddet Bağlamında Kadına Yönelik Flört Şiddeti”

Av. Eylül Elif Gergin

 

S38- “Gelişmiş Ülkelerde Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Çalışmalar”

Yeşim Karameşe

 

S39- “Cinsel İstismara Uğrayan Kadınlarda Beden Algısı Ve Öz Şefkat Düzeyleri Arasındaki İlişki”

Psk. Belkis Boydağ

 

S40- “Adolesan İntiharına Multidisipliner Bir Yaklaşım”

Damla Memişoğlu

 

S41- “5-7 Yaş Arası Küçük Çocukların ve Birincil Bakımverenlerinin Cinsiyet Kalıp Yargılarına Karşı Tutumu”

Psk. Dan. Sevre Temel     

 

 

8 Ekim – 7. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cem Uysal

S42- "Fiziksel CEzalandırmanın Problem Çözmeye Yönelik Tutuma Etkisi"

Psk. Gülfem Haraçcı

 

 S43- “Adölesan Dönemindeki Çocuklarda Erken Yaşta Evlilik Ve Sonuçlarina İlişkin Vaka Analizi”

Stj.Av. Nursima Ortakçı

 

S44- “Ergenlerin İnternet Ortamında Karşılaştıkları Zorbalıklar: Cinsel İstismar”

Psk. Büşra Tulumbacı

 

S45- “18-30 Yaş Arası Üniversite Okuyan Gençlerde Siber Flört Şiddetine Maruz Kalmanın Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması”

Psk. Yunus Emre Öksüz

 

S46- “Üniversite Öğrencilerinin Kardeşler Arası Şiddete İlişkin Farkındalığını Ölçmeye Yönelik Çalışma”

Eylül Cemre Kaya, Atakan Gürhan, Sıla Ceylan, Şeyda Nur Tosun

S47- “Çocuk İstismarına İlişkin İlkokul Öğretmenleri İle Yapılan Kesitsel Bilgi, Farkındalık Ve Davranış Çalışmasının Analizi”

İremsu İlksen Uçar

 

 

 

8 Ekim – 8. Sözel Oturum (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ş. Güliz Kolburan

 

S48- “Adolesanlara Yönelik Toplu Tecavüz Olaylarının Adli Tıp Boyutu”

Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan

 

S49- “Adölesanlarda Flört Şiddeti, Madde Kullanımı Ve Suça Yatkınlık”

Psk. Şükrü Ötkün

 

S50- “2015 İle 2022 Yılları Arasında Medyaya Yansımış Olan, İntihar Eden Lise Öğrencileri Haberlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”

Damla Nur Çelen

 

S51- “Tik-Tok Uygulamasını Kullanan Gençler Maruz Kaldıkları Şiddet Üzerine Yapılan Çalışma”

Hemşire Melike İncesu, Psk. Mahi Aslan

 

S52- “Eğitim Çağındaki Türkiyeli Çocukların Sosyal Uyumu”

İlayda Hanim Kılıç, Sevda Akan

 

S53- “Adölesan Dönemindeki Çocuklarda Erken Yaşta Evlilik Ve Sonuçlarına İlişkin Vaka Analizi”

Ece Çelik

 

S54- Hemşirelik Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Farkındalıklarının Flört Şiddetine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Şükran Başgöl, Ar. Gör. Nedime Gül Doğan Özdemir, Ar. Gör. Cansu Karadeniz Benli

 

 

 

POSTER OTURUMLARI

 

8 Ekim – 1. Poster Oturumu (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Seden Dürüstkan

 

P01- “Cinsel Özgürlük Hakkinin İhlalinde Yeni Tehlike: Siber Teşhir (Cyberflashing)”

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Reva

 

P02- “Akran Zorbalığı Kavramının Genel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi”

Arş. Gör. Burak Can, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P03- “Adolesan Ve Cinsel Saldırı İle İlgili Yapılmış Yayınların Bibliyometrik Analizi”

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karabağ, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Zeybek, Prof. Dr. Mehmet Sunay Yavuz

 

P04- “Siber Nefrete Dur De E-Dostluk Mümkün Projesi”

Hatice Saddiki ,Psk. Nil Polat, Psk. Mahi Aslan, Psk. Hilal Karayazı

 

P05- “8-12 Yaş Çocuklarda Şiddet Eğilimini Oluşturabilecek Aile Kaynaklı Faktörlerin Değerlendirilmesi”

Elif Aşıklı

 

P06- “Adelösan İntiharı: Olgu Sunumu”

Arş. Gör. Umut Oktay, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P07- “Mesleki Bilgi Tutum Ölçeği Çalışması: İnsan Ticareti Üzerine”

Psk. Melis Ruzin Tezel

 

P08- “Akran Zorbalığının Psikolojik, Fiziksel, Sosyal Ve Okul Başarısına Etkisi”

Psk. Mahi Aslan

 

P09- “Adolesanlarda Madde Bağımlılığı”

Öğr. Gör. Gözde Masatcıoğlu

 

P10- “Gölge Öğretmenlerin Engelli Çocuklara Yönelik Şiddeti Önlemesi Üzerine”

Ezgi Çınar, Psk. Mahi Aslan

 

P11- “Akran Zorbalığı: Bir Olgu Sunumu”

Arş. Gör. Burak Can, Doç. Dr Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P12- “Adolesan Döneminde Şiddete Maruz Kalmış Bireylerin Sosyal Yaşantılarının İncelenmesi”

Psk. Alim Cansız

 

P13- “Türkiye'de Ateşli Silah Yaralanmalarının Ve Ölümlerinin Durumu”

Göksu Ekici

 

P14- “Adli Bilimler Perspektifinden Uyuşturucu Bağımlılığına: Sosyal, Kültürel Ve İşlemsel Yaklaşım”

Sosyolog Nilüfer Şengül

 

P15- “Adölesan İntiharlarının Adli Tip Açısından Değerlendirilmesi”

Arş. Gör. Umut Oktay, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P16- “Aile İçi Şiddet Ve Çocuk İstismarı”

Fatma Ece Ateş

 

P17- “Flört Şiddeti”

Psk. Şükrü Ötkün

 

P18- “Pedofilik İstismarın Önlenmesi: The German Dunkelfeld Project’in İncelenmesi”

Damla Memişoğlu

 

P19- “Zoraki Evlilik Tiplerinden ‘’ Kuma Getirme’’”

Ece Çelik

 

 

8 Ekim – 2. Poster Oturumu (Saat: 16:30 – 18:30)

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Tülay Demiray

 

 

P20- “Adolesan Çağda Tekrarlayan İntihar Girişimi: Bir Olgu Sunumu”

Dr. Arş. Gör. Emine Gül Taş, Öğr. Gör. Dr. Emrah Emiral, Prof Dr. Gürol Cantürk

 

P21- “Adolesan Dönemde Hayvanlara Yönelik Şiddet Ve Kötü Muamele İçgüdüsü”

Irmak Gürses

 

P22- “Adölesan Döneminde Akran Zorbalığına Maruz Kalmış Çocuğun Alacağı Desteğin Etkisi”

Dilara Mut

 

P23- “Eğitim Düzeyi Ve Eğitimin Alındığı Coğrafyanın Erkek Çocuklarda Şiddet Eğilimini Nasıl Etkilediği”

Melike Deniz Demir, Psk. Hilal Karayazı

 

P24- “Bir Adölesana Yönelik Çoklu Cinsel İstismar: Olgu Sunumu”

Arş. Gör. Nagihan Öztürk, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P25- “2022 Yılında Medyaya Yansıyan Çocuğa Karşı Cinsel Şiddet Haberlerinin İncelenmesi”

Dr. İlker Gazioğlu, Doç. Dr. Cem Uysal

 

P26- “Olgu Sunumu: Kaza Mi, İstismar Mi?”

Arş. Gör. Eren Tuzci, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P27- “On Dokuz Yaş Altı Adölesanlarin Fiziksel İstismarına Adli Tıp Yaklaşımı”

Arş. Gör. Nagihan Öztürk, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P28- “Mağdur Yönünden Siber Şiddet”

Av. Buse Akça

 

P29- “Adölesan Yaş Grubunda Ensest: Olgu Sunumu”

Arş. Gör. Fadime Akturfan, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P30- “Adli Tıp Açısından Erken Adölesan Dönemde Ensest Sorunu”

Arş. Gör. Fadime Akturfan, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya

 

P31- “Zoraki Evlilikler: Başlık Parası İle Evlilik”

İremsu İlksen Uçar

 

P32- “Kadına Yönelik Cinsel Şiddetin Savaşlarda Bir Silah Olarak Kullanılması: Bosna Savaşı Örneği”

Psk. Hilal Karayazı, Uzman Psk. Betül Kayıcı

 

P33- “Fiziksel Cezalandırmada Müdahaleler Ve Alınması Gereken Önlemler”

Psk. Gülfem Haraçcı

 

P34- “Dna Profillemenin Şiddet Suçlarını Ortaya Çıkarmadaki Önemi”

Biyolog Gürcan Ertop

 

P35- “Türkiye De Evlilik Biçimleri: Beşik Kertmesi”

Psk. Büşra Tulumbacı

 

P36- “Türkiye’de Berdel Evlilikleri”

Stj. Av. Nursima Ortakçı

 

P37- “Adolesans İntiharları Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye İstatistikleri”

Stj. Av. Misra Köse

 

P38- “Şiddetin Bronfenbrenner'ın Ekolojik Teorisi İle İrdelenmesi”

Psk. Sena Ece Ilgın

bottom of page