Şiddeti Anlamak Kongrelerinin Başkanlığını yapan Oğuz Polat, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu. 1992-1993 yılları arasında İngiltere’de Charing Cross Hospital’da, 1994’te Kopenhag Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Ülke Alternatif raporunun baş raportörlüğünü yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü. 2010 yılında emekliliğinden sonra Case Western University , Mandel Social Studies Applied Unit, Begun Violence Prevention Center’da 2010-2012 yılları arasında çalıştı. Halen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı görevini yürütmektedir. Birçok fakültede ders vermiştir. 1992 yılında Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneğini kurdu. 1992-2010 dönemlerinde dernek kapanana kadar başkanlığını yaptı. 1995 yılında çocukla ilgili çalışan kuruluşların bir araya geldiği Çocuk Hakları Koalisyonunu kurdu. 1998 de GAP Çocuk Hakları Koalisyonunu kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılına değin koordinatörlük görevini yürüttü. 1996'da kurduğu Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneğinin kurucu başkanlığını (1996-2010 ) yaptı. Yeldeğirmeni Sokak Çocukları merkezi yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. 2004-2010 yılında faaliyet gösteren 0-18 Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketinin başkanlığını yürütmüştür. UNICEF'e 1992-2012 dönemleri arasında çocuk hakları ve güç koşullardaki çocuklar konusunda danışmanlık yapmıştır. 1995-2005 arası faaliyet gösteren Kadın için Destek Oluşturma Grubunun (KİDOG) kurucu üyelerinden birisidir. Bugüne kadar Avrupa Birliği ve UNICEF sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları ve çocuk konularında 9 projenin yürütücülüğünü yaptı. İki yıl boyunca Açık Radyoda Çocuk Hakları isimli bir programın yapım ve sunuculuğunu yapmıştır. Özellikle şiddet konusunda akademik çalışmalar yapan Polat’ın Adli Tıp, Adli Bilirkişilik, Tıbbi Uygulama Hataları, Kriminoloji, Çocuk Hakları , Çocuk İstismarı , Sokak Çocukları konularında yayınlanmış 24 kitabı ve ulusal ve uluslar arası 120yi geçkin çalışması bulunmaktadır. Çocuk Forumu, Adli Tıp ve Klinik Adli Tıp dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca 8 derginin de danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır.

Prof. Oğuz Polat, M.D, the President of the Understanding Violence Congresses, graduated from Istanbul University School of Medicine in 1983. In 1990, he was appointed as the founding chairman of the Forensic Medicine Department of the Faculty of Medicine at Marmara University. He became an associate professor in the same year and a Professor in 1995. He worked as a lecturer at Charing Cross Hospital in England between 1992-1993 and in 1994 at the Copenhagen Children's Rights Center. He represented Turkey at the United Nations Convention on the Rights of the Children sessions. In 1997, he was the chief reporter of the Country Alternative Report. He established the Children's Rights Center at Istanbul Medical Chamber in 1998. In 2000, he was appointed as the President of Forensic Medicine Institute. After resigning in 2003, he returned to the Forensic Medicine Department of Marmara University. After his retirement in 2010, he worked at Case Western University, Mandel Social Studies Applied Unit, Begun Violence Prevention Center between 2010 and 2012. Now, he is the founder and the Head of Forensic Medicine Department of Acıbadem University School of Medicine. He has been a lecturer in many faculties. He founded the Association for the Protection of Children from Abuse and Rehabilitation in 1992 and was the president of the association until it was closed, between 1992-2010. In 1995, he established the Child Rights Coalition, where organizations focused on children came together. In 1998, he established the GAP Children's Rights Coalition. He worked as a coordinator until 2000. He was the founding chairman of the Street Children Rehabilitation Association (1996-2010), which he founded in 1996. He was a member of the central board of Yeldeğirmeni Street Children. He chaired the 0-18 Citizens' Movement for Children's Rights, which was active between 2004-2010. He advised UNICEF on children rights and children under difficult conditions between 1992-2012. He was one of the founding members of the Support Group for Women (KIDOG) operating between 1995-2005. To date, he has been the director of 9 projects on civil society organizations and children, sponsored by the European Union and UNICEF. For two years, he produced and hosted a program called Children's Rights on Open Radio. He has 24 books on Forensic Medicine, Forensic Expertise, Medical Malpractice, Criminology, Children's Rights, Child Abuse, Street Children. He has over 120 national and international studies. He was the editor of the Children's Forum, Forensic Medicine and Clinical Forensic journals. He is also a member of the advisory board of 8 journals.