top of page

Kongre Başkanı / Head of Congress

Oguz_Polat_v3.jpg

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Şiddeti Anlamak Kongrelerinin Başkanlığını yapan Oğuz Polat, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu. 1992-1993 yılları arasında İngiltere’de Charing Cross Hospital’da,  1994’te Kopenhag Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Ülke Alternatif raporunun baş raportörlüğünü yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü. 2010 yılında emekliliğinden sonra Case Western University , Mandel Social Studies Applied Unit, Begun Violence Prevention Center’da 2010-2012 yılları arasında çalıştı. Halen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar  Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı görevini yürütmektedir. Birçok fakültede  ders vermiştir.

Kongre Eş Başkanı / Co-Head of the Congress

ozlem_yenerer_cakmut-1.jpg

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT

Kongre Başkanı
Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1988 yılında başladığı lisans eğitimini 1992 yılında tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisansını “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Konut Dokunulmazlığı” adlı tez çalışmasını başarı ile sunarak tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmaya hak kazanmış, bu süreçte, tez çalışmaları için Almanya’da (Freiburg in Brs. ve Köln) bulunmuş  “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi” adlı doktora tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2003 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. “Soybağının Belirlenmesi ve Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu” konulu doçentlik çalışmasını tamamlayarak 2009 yılında girdiği Doçentlik Kolokyumunu oybirliği ile geçerek başarmış ve Doçent ünvanını almıştır. “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültü Suçları” adlı Profesörlük çalışması ile 2014 yılında Profesör olmuştur. Prof.Çakmut’un, alanında yayımlanmış eserleri ve gerçekleştirdiği sunumları bulunmaktadır.  

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT

Prof. Dr. İrfan GÜNEY

Doç. Dr. Cem UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep REVA

Av. Kaan Apak ALTINTOP

Öğr. Gör. Ferhat YILDIRIM

Dr. Apak Kerem ALTINTOP

Cem TURHAN

Psk. Betül Sümeyye KAYICI

Psk. Buket ZENGİN

Kongre Sekreteryası / Congress Secretary

Kongre Sekreteryası

Psk. Alim CANSIZ

Ar. Gör. Anıl AKYILDIZ

Banu İLGEN

Ar. Gör. Betül ALTINDAĞ

Psk. Hilal KARAYAZI

Ar. Gör. İlkim Reyhan SERTOĞLU

İremsu İlksen UÇAR

Ar. Gör. Sina Onur ANDAÇ

Psk. Mahi ASLAN

Sevre TEMEL

Ast. Dr. Ece ILGIN

Bilimsel Kurul

Bilimsel Kurul / Scientific Committee

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL- Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ- Türk Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Akile Reşide GÜRSOY, Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Rodopman ARMAN, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Barbara KRAHÉ- University of Potsdam

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL- Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Bojan MATEJIC- Belgrad University

Prof. Dr. Carmen MENESES FALCÓN - Universidad Comillas

Prof. Dr. Clare MCGLYNN- Durham University

Prof. Dr. David J. BALL, Middlesex University  

Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU- İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan ORAL- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Işıl BAŞ- Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Işıl PAKİŞ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. İnci USER- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan GÜNEY- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Kerem DOKSAT- Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Kültegin ÖGEL- İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Latif ABBASOĞLU- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Levent AVTAN- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Murat YAYLA- Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Nadi BAKIRCI- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ- Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nur CENTEL- Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz POLAT- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Özkan PEKTAŞ- Haliç Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT- Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Peter SMITH- Londra Goldsmiths University

Prof. Dr. Serhat GÜRPINAR- Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Şanda ÇALI- Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL- Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Şeyda AKSEL- Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ümran TÜZÜN- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin ALANAY- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Yener ÜNVER- Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU-Beykoz Üniversitesi

Prof. Dr. Vasiliki ARTİNOPOULOU- Panteion University

Prof. Dr. Veli DUYAN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Vesna NİKOLOVİÇ, Belgrad University

Prof. Dr. Virginia MORROW- University of Oxford

Doç. Dr. Miranda HORVATH, Middlesex University 

Doç. Dr. Bosilijka DJIKANOVIC- Belgrad University

Doç. Dr. Cem UYSAL - Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Esin AKGÜL KALKAN- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Figen DEMİR- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Hamide BAĞÇECİ – Özyeğin Üniversitesi

Doç. Dr. Lale ORTA- İstanbul Okan Üniversitesi

Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. M. Altan HEPER– Özyeğin Üniversitesi

Doç. Dr. Melike ŞAHİNER, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT- Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Şahide Güliz KOLBURAN- İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER- Ege Üniversitesi

bottom of page