Değerli Katılımcılar,

Bu yıl gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin ana teması olarak “Viktimoloji”yi belirledik. Şiddet olgusunun önemli bir tarafı olan mağdur açısından şiddet olayını irdelemek ve tüm boyutlarıyla bu konuyu tartışmak istedik. 

Amacımız, mağduriyet olgusunun tüm boyutlarını multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirmek ve alanının önemli uluslararası ile ulusal boyuttaki uzmanlarıyla konuyu tartışmak. Çok çalışılmamış bu alana ışık tutmak arzusundayız.

“Kent mağduru çocuk”, “Cinsel suç mağduru kadın”, “Suç mağduru birey”, “Mağdurun teşhisi ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımlar” ve “Mağduru koruma ve rehabilitasyon ile önleme çalışmalarında yeni yaklaşımlar” konularının tartışılacağı 2 konferansın ve 5 panelin yanı sıra bu yıl da uzmanların ve çalışanların akademik çalışmalarına yer vereceğiz. 

Her yıl olduğu gibi, bu kongrede de şiddet ve adli bilimlere konu olan tüm disiplinlerdeki çalışanlara sözlü sunum ve poster sunumu yapmak için oturumlarımız olacak.

Ayrıca konunun değerli uzmanlarıyla “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Yöntemleri”ne ilişkin kursumuzun altıncısını gerçekleştireceğiz.

 

Bilindiği üzere tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeni ile II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi'nin ertelenerek 16-18 Ekim 2020 tarihlerinde yine İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

 

Ancak pandemi süreci halen devam etmekte olduğu için 16-18 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Kongremizin “online” olarak yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Tüm programımız aynen devam edecek. Başvuran herkesin hakkı saklı ve mahfuzdur.

 

Bugünleri de kayıpsız ve sağlıklı olarak atlatacağımıza inanıyoruz.  Herkesin bugün özellikle hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına uyarak yaşaması çok önemli. Sağlıklı ve güzel günler yakındır. 

16-18 Ekim 2020 tarihlerinde "online" olarak görüşmek dileğiyle…

 

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Kongre Başkanı

Ana Tema: Viktimoloji

16-18

EKİM 2020

Gün

3

2

Konferans
Akademik
Panel

5

Sözel Bildiri Oturumu

8

2

Poster
Oturumu
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32, 34752 Ataşehir/İstanbul

İletişim:

Kongre Sekreterliği

Tel: +90 534 619 72 73

E-posta: infoimdat@gmail.com

© 2015 https://www.siddetianlamak.org . Her hakkı saklıdır.