Değerli Katılımcılar,

Bu yılki kongremiz 2015 yılından başlayarak yapılan  6. Ulusal  ve  2019 dan beri yapılan 3. Uluslararası kongremizdir.

Bu yılın ana teması “Cinsel Şiddet “ olup konuyla ilgili 5 konferans, 3 panel ve sözlü bildiriler ile posterler olacaktır.

Konferansların ana konusu kadında cinsel şiddet, cinsel suç mağduruna yaklaşım, cinsel şiddetin psikolojisi, çocuğu istismardan korumada iyi uygulama örnekleri, cinsel şiddete toplumsal cinsiyet perspektifinden bakış olacaktır. Paneller ise cinsel sömürü, çocuğa yönelik cinsel suçlar, cinsel suçlara multidisipliner yaklaşım başlıklarını taşımaktadır.

Cinsel Şiddet ulusal ve uluslararası boyutta konunun uzmanları ile tartışılacaktır. Aynı zamanda kongrede bildiri ve poster sunumları yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl kongrede 100 ü geçkin bildiri ve poster sunulmuştur. Bu sunumlar paralel oturumlar şeklinde gerçekleşecektir.

Bu yıl da  başarılı bir kongre yapmayı umuyor ve konuyla  ilgili  güncel  bilgiyi tüm katılımcılarla paylaşmayı umuyoruz.

 

22-24 Ekim 2021 tarihlerinde görüşmek dileğiyle...

 

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Kongre Başkanı

Ana Tema: Cinsel Şiddet

Kongre_Afis_EN-1.jpg
Gün

3

5

Konferans
Akademik
Panel

3

Sözel Bildiri Oturumu

10

5

Poster
Oturumu