top of page

Kongre Başkanı / Head of Congress

Oguz_Polat_v3.jpg

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Şiddeti Anlamak Kongrelerinin Başkanlığını yapan Oğuz Polat, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu. 1992-1993 yılları arasında İngiltere’de Charing Cross Hospital’da,  1994’te Kopenhag Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Ülke Alternatif raporunun baş raportörlüğünü yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü. 2010 yılında emekliliğinden sonra Case Western University , Mandel Social Studies Applied Unit, Begun Violence Prevention Center’da 2010-2012 yılları arasında çalıştı. Halen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar  Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı görevini yürütmektedir. Birçok fakültede  ders vermiştir.

Kongre Başkanı
Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Prof. Dr. İrfan GÜNEY

Prof. Dr. İnci USER

Prof. Dr. Işıl PAKİŞ

Prof. Dr. Can PELİN

Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ

Av. Kaan Apak ALTINTOP

Apak Kerem ALTINTOP

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep REVA

Cem TURHAN

Psk. Betül Sümeyye KAYICI

Psk. Buket ZENGİN

Kongre Sekreteryası

Kongre Sekreteryası / Congress Secretary

Damla MEMİŞOĞLU

Ece ÇELİK

Hilal KARAYAZI

Mahi ASLAN 

Nilüfer ŞENGÜL

Nursima ORTAKÇI

Umay AKSU

Bilimsel Kurul

Bilimsel Kurul / Scientific Committee

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL- Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ- Türk Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Akile Reşide GÜRSOY, Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Rodopman ARMAN, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL- Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Bojan MATEJIC- Belgrad Üniversitesi

Prof. Dr. David J. BALL, Middlesex University 

Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU- İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan ORAL- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Işıl BAŞ- Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Işıl PAKİŞ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. İnci USER- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan GÜNEY- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Kerem DOKSAT- Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Latif ABBASOĞLU- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Levent AVTAN- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Murat YAYLA- Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Nadi BAKIRCI- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, 

Prof. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nur CENTEL- Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz POLAT- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Özkan PEKTAŞ- Haliç Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT- Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Serhat GÜRPINAR- Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Şanda ÇALI- Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Şeyda AKSEL- Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ümran TÜZÜN- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin ALANAY- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Prof. Dr. Yener ÜNVER- Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU-Beykoz Üniversitesi

Prof. Dr. Vesna NİKOLOVİÇ, Belgrad University,

Prof. Dr. Vasiliki ARTİNOPOULOU- Panteion University,

Prof. Dr. Virginia MORROW- University of Oxford

Doç. Dr. Miranda Horvath, Middlesex University, 

Doç. Dr. Bosilijka DJIKANOVIC- Belgrad Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Figen DEMİR- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Esin AKGÜL KALKAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Güliz KOLBURAN- İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Lale ORTA- İstanbul Okan Üniversitesi

Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Melike ŞAHİNER, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT- Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER- Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcan ATAÇ- Maltepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLİK- Başkent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Federica BIASSONI- Catholic University of the Sacred Heart

Dr. Öğr. Üyesi Paola TODONI- E-Campus University

Dr. Öğr. Üyesi Yanko G. KOLEV- Pleven Medical University

bottom of page