top of page

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları:

 • Bildiri özetleri 12 punto olmalı ve timesnew roman yazı tipi ile tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

 • Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.

 • Başlığın altında araştırmacıların isimleri ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır (Değişik  kurumlarda çalışan araştırmacılar  için ; kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanmalı; rakam, araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir).

 • Özet; amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimelerden oluşmalıdır.

 • Anahtar Kelimeler: En az 3 adet, Türkçe yazılmalıdır. Türkçe anahtar kelimelerde Türkiye Bilim Terimleri'ndeki terimler esas alınmalıdır. 

 • Bildiri için iletişim kurulacak sorumlu yazar adı belirtilmelidir.

 • Birden fazla yazar olması halinde ad ve soyad bilgisi yazılan yazar dışındaki yazar/yazarların bilgilerinin "diğer yazarlar-1" alanına birlikte girilmesi gerekir. 

 • Bildiriler  daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

 • Tam metin gönderilmesi için iletişime geçileceklere ilgili yazım kuralları daha sonra iletilecektir. 

Sözel ve Poster Bildiri Kuralları: 

 

Sözel Bildiriler:

 • Bildiri sunma süresi 15 (on beş) dakikadır.

 

Poster Bildiriler:

 • Posterler 70 cm eninde ve 90 cm boyunda olacak biçimde poster formatında bastırılmış olmalıdır. 

 • Posterdeki yazı ve şekiller bir metre uzaktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

 • Posterler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

 • Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.

 • Kaynaklar, metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. 

 • Kaynaklar metnin sonunda yer almalıdır.

 • Olgu sunumlarında; olguda konu olan kişinin kimliğini belirten isim, adres veya kimliğini belli edecek biçimde fotoğraf kullanılmamalıdır.

Bildiri göndermek için =>

coming-soon-2461832_1280.jpg
bottom of page