top of page

Bildiri Özeti Gönderimi

Bildiri özeti göndermek için doldurmanız gereken Bildiri Gönderim Formu için lütfen tıklayınız.
Bildirinizin değerlendirmeye alınabilmesi için öncelikle kongre kaydınızın tamamlanmış olması gerekmektedir.
Bildiri özetinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları:

 • Bildiri özetleri 12 punto olmalı ve times new roman yazı tipi ile tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

 • Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.

 • Başlığın altında araştırmacıların isimleri ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır (Değişik  kurumlarda çalışan araştırmacılar  için ; kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanmalı; rakam, araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir).

 • Özet; amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimelerden oluşmalıdır.

 • Anahtar Kelimeler: En az 3 adet, Türkçe yazılmalıdır. Türkçe anahtar kelimelerde Türkiye Bilim Terimleri'ndeki terimler esas alınmalıdır. 

 • Bildiri için iletişim kurulacak sorumlu yazar adı belirtilmelidir.

 • Birden fazla yazar olması halinde ad ve soyad bilgisi yazılan yazar dışındaki yazar/yazarların bilgilerinin "diğer yazarlar-1" alanına birlikte girilmesi gerekir. 

 • Bildiriler  daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

 • Tam metin gönderilmesi için iletişime geçileceklere ilgili yazım kuralları daha sonra iletilecektir. 

Sözel ve Poster Bildiri Kuralları: 

 

Sözel Bildiriler:

 • Bildiri sunma süresi 15 (on beş) dakikadır.

 

Poster Bildiriler:

 • Posterler 70 cm eninde ve 90 cm boyunda olacak biçimde poster formatında bastırılmış olmalıdır. 

 • Posterdeki yazı ve şekiller bir metre uzaktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

 • Posterler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

 • Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.

 • Kaynaklar, metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. 

 • Kaynaklar metnin sonunda yer almalıdır.

 • Olgu sunumlarında; olguda konu olan kişinin kimliğini belirten isim, adres veya kimliğini belli edecek biçimde fotoğraf kullanılmamalıdır.

bottom of page