BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 1. İlk sayfada Bildiri Başlığının BÜYÜK harflerle, Arial yazı tipine 12 punto büyüklüğünde yazılmalı.

 2. Başlığın hemen altında Arial yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde italic karakterlerle, yazar(lar)ın ad-soyadları yazılmalı. Yazar(lar)ın adının yanında, unvanı, kurum bilgisi, ORCID ID no.su, e-posta adresi yazılmalı.

 3. İkinci sayfada Türkçe bildiri özeti ve anahtar kelimeler (3-5 adet) yazılmalı. Çok isimli yazarlarda yazar adları alt alta yazılmalı. (Arial 12)

 4. Üçüncü sayfa İngilizce bildiri özeti (abstract) ve keywords (3-5 adet) yazılmalı (Arial 12)

 5. Tam bildiri metni özet kısmı hariç 2.500 - 6.000 kelime olmalı. 

 6. Bildiri tam metni Arial yazı tipinde 12 punto ile yazılmalı.

 7. Akademik yazı stiline uygun olmalı. Giriş-tanım-metodoloji-bulgu-sonuç-kaynakça gibi kısımları içermeli, günlük dilden uzak olmalı ve akademik bir yapıda olmalı.

 8. APA atıf yöntemi (parantez içi atıf)  kullanılmalı (bilgi için: https://apastyle.apa.org/ )

 9. Satır aralığı 1.15  olmalı

 10. Sayfa kenar boşlukları üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm olmalı.

 11. Bildiri tam metni “İki yana yasla” şeklinde yazılmalı.

 12. Yazı dili İngilizce veya Türkçe olabilir.

BİLDİRİ TAM METNİ GÖNDERİM ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanan Bildiri Tam Metni "word" dosya olarak  en geç 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 17:00’a kadar infoimdat@gmail.com adresine konu kısmına “Tam Metin – İsim Soyisim” yazılarak e-posta yolu ile gönderilmelidir.

 

 

Sormak istediğiniz sorular olması halinde

infoimdat@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3

Gün

5

Konferans
Akademik
Panel

3

Sözel Bildiri Oturumu

10

5

Poster
Oturumu