top of page

Bildiri Gönderme Formu

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları 

  • Bildiri özetleri 12 punto olmalı ve timesnew roman yazı tipi ile tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

  • Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.

  • Başlığın altında araştırmacıların isimleri ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır (Değişik  kurumlarda çalışan araştırmacılar  için ; kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanmalı; rakam, araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir).

  • Özet; amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimelerden oluşmalıdır.

  • Anahtar Kelimeler: En az 3 adet, Türkçe yazılmalıdır. Türkçe anahtar kelimelerde Türkiye Bilim Terimleri'ndeki terimler esas alınmalıdır. 

  • Bildiri için iletişim kurulacak sorumlu yazar adı belirtilmelidir.

  • Birden fazla yazar olması halinde ad ve soyad bilgisi yazılan yazar dışındaki yazar/yazarların bilgilerinin "diğer yazarlar-1" alanına birlikte girilmesi gerekir. 

  • Bildiriler  daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

  • Tam metin gönderilmesi için iletişime geçileceklere ilgili yazım kuralları daha sonra iletilecektir. 

Sözel ve Poster Bildiri Kuralları 

 

Sözel Bildiriler:

·         Bildiri sunma süresi 15 (on beş) dakikadır.

 

Poster Bildiriler:

·         Posterler 70 cm eninde ve 90 cm boyunda olacak biçimde poster formatında bastırılmış olmalıdır. 

·         Posterdeki yazı ve şekiller bir metre uzaktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

·         Posterler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

·         Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.

·         Kaynaklar, metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. 

·         Kaynaklar metnin sonunda yer almalıdır.

·         Olgu sunumlarında; olguda konu olan kişinin kimliğini belirten isim, adres veya kimliğini belli edecek biçimde fotoğraf kullanılmamalıdır.

bottom of page