top of page
V. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi 9-10 Mayıs 2023 tarihlerindeÖzyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Kongre Bildiri Tam Metin Kitabı için
tıklayınız.

 Kongre Bildiri Özeti Kitabı için
tıklayınız.


Kongre katılım belgeleri ve bildiri sunma belgeleri e-posta yolu ile ilgililere gönderilecektir. 

Sözlü/poster bildiri tam metinlerinin yazım ve gönderim kurallarına uygun olarak
en geç 23 Haziran 2023 günü saat 17:00'a kadar
infoimdat@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Bildiri tam metni yazım ve gönderim kuralları için
tıklayınız.
Afiş - Kongre 2023 - TR.jpg
Afiş - Kongre 2023 - EN.jpg
IMDAT_LOGO2.jpg
ou_logo_tr.jpg

Uçuş sponsorumuz 

PGSlogo_y.i_ucaksız.jpg

'a teşekkür ederiz.

bottom of page